W.A.MOZART: 5 Divertiment K 229 (anh. 439)
Nokturna K 436 – 439 a 439a
Canzonetta K 531
L.VAN BEETHOVEN:Trio C dur (transkripce z originálu pro dva hoboje a anglický roh)
F.ASPLMAYER:Trio B dur
M.JOST:Trio F dur
F.DEVIENNE:6 trií
F.ALEXIUS:Trio B dur
Trio Es dur
F.KRAMÁŘ:Trio F dur
Variace na Playelovo téma
V.NUDERA: Divertimento F dur
Divertimento Es dur
Divertimento G dur
Divertimento a tre in C č.4
Polonéza con trio
J.VENT: Parthia in B
Trio B dur
Malá serenáda
Koncertní trio
Trio F dur
V.PICHL:Trio in C
F.X.DUŠEK:Parthia in F
G.TRIEBENSE:Variace na Haydnovo téma
Tria neznámých českých autorů doby klasicismu:
Parthia in Es
Larghetto e Allegretto
Adagio cantabile e Menuetto amoroso
Parthia B dur
Parthia č. 6 c moll
J.FUČÍK:Skandální symfonie
Fantasie na národní písně
E.DOUŠA:Divertimento (1982)
O.Kvěch:Idyla
Skladby pro trio a dva lesní rohy:
V.MAŠEK:Partita in Es
Partita in B
? MATTAUS:Feld partita
L.HOFMANN:Divertimento (Feld partita)
V.NUDERA:Partita ex Dis
J.K.VAŇHAL:Divertimento F dur
Divertimento B dur
F.X.BRIXI:Ritornello (trio a soprán)